A Közösség kezdete óta nagy hangsúlyt fektettünk a képzésekre, ami a mai napig egy alapvető döntés számunkra. A tanítványok nyomán mi is „ki akarunk tartani állhatatosan az apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és az imában.” (ApCsel 2, 42)

Mindenkit arra bátorítunk, hogy egész élete során mind emberi, lelki, mint teológiai képzését folytassa, hogy abból meríthesse táplálékát a korunk emberével való felkészült dialógushoz.