3, 6 vagy 9 hónapos bibliai képzésen vehetsz részt, közel ötven, 18 és 30 év közötti fiatallal együtt, a világ számos orzságából.

A képzések kiváló alkalmat adnak arra, hogy kiszakadj a mindennapokból, hogy imádkozz és elmélyítsd a kapcsolatodat Istennel. Jó lehetőség arra is, hogy döntéseket hozz, felfedezd személyes élethivatásodat és megéld a közösségi élet örömét.

Lelki élet

A Chemin Neuf Közösség Szent Ignác-i (jezsuita) lelkiségű. Szent Ignác öröksége, hogy kiemelten fontos szerepet kap a képzés során a rendszeres lelkivezetés és a visszatekintés, hogy ezáltal is növekedni tudjunk személyes istenkapcsolatunkban és lépésről lépésre meg tudjuk különböztetni élethivatásunkat. Hetenkénti lelkivezetést biztosítunk a Közösség egy testvérével. A képzés részét képezik a Szent Ignác-i Lelkigyakorlatok is, mely egy kiváltságos időszak, hogy az Úr hangját hallgassuk és az Ő vezetésére bízzuk magunkat.

Ima és dicsőítés

Az ima is a képzés egyik központi eleme. Alkalmaz ad arra, hogy személyesen is találkozzunk Istennel, meghalljuk szavát és be tudjuk fogadni adományait. A mindennapi csendes imaidő, a zsolozsmák, a szentmisék, a szentségimádás és a dicsőítés mindegyike lehetőséget biztosít arra, hogy megtapasztalhassuk Isten személyes átformáló szeretetét.

Közösségi élet & testvéri élet

A közösségi élet egy másik lényeges pontja a képzésnek, amely az öröm, a kiengesztelődés és a szabadság egyedi tapasztalatával ajándékoz meg minket. A közösségi élet konkrét megélésére jó alkalmat biztosítanak a közös étkezések, szolgálatok és a kiscsoportos megosztások, melyek során mély beszélgetésekre nyílik alkalmunk a Krisztus követése során megélt örömökről és nehézségekről. A testvéri élet lényege, hogy megéljük Jézus parancsát – Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket! – hogy befogadjuk életünkbe örömét és átformáljuk a világot.

Biblia & Teológia

Jó alkalom Isten igéjének, Krisztus alakjának, az Egyház dogmáinak, a kereszténység történelmének, stb. jobb megismerésére és megértésére, valamint, hogy elmélyítsd hitedet és kiszélesítsd egyházi és világi látókörödet. Minden héten új témával és kiváló előadókkal várunk!

„Mester, hol lakol?”
„Gyertek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak.

(Jn 1, 38-39)