Közösségi ház, ahol a testvérek a napi imából táplákozva végzik hétköznapi feladataikat, és megélik a közösségi élet kalandját. Ez a ház ad helyet a Chemin Neuf Közösség rendszeres találkozóihoz is.

A közösségi házban a Chemin Neuf Közösség tagjaival élnek a FIMIK (Fiatalok Misszióban), olyan egyetemisták, akik egy évig együtt laknak egy életközösséget alkotva. Ez a közösségi élet a forrása a missziós szolgálatuknak. Mindennapjaikban váltakozik az ima a testvéri együttlét, a tanulás és az evangelizáció. Ezek együttvéve hozzájárulnak ahhoz, hogy elmélyítsék a személyes kapcsolatukat Jézussal és bevonják őt a hétköznapjaik legapróbb történéseibe is. Együtt tapasztalják meg, hogy “nagyobb öröm adni, mint kapni” (ApCsel 35, 20).

A Chemin Neuf Közösség alapítása óta számos kollégiumot működtet különböző európai nagyvárosokban és a világ számos más országában is. A Néri Szent Fülöp Kollégium a Chemin Neuf Közösség által működtetett kollégium Budapesten, a Közösség zugligeti házában 18-25 éves fiatalok számára. Kollégiumunk kedvező légkört biztosít a tanulmányok idejére, helyet ad a hétköznapok kis örömeinek megélése családias légkörben, valamint segítséget nyújt keresztény hitünk elmélyítésére, alkalmat ad az elcsöndesedésre, a megosztásra, a közös kikapcsolódásra, valamint előadások meghallgatására az aktuális társadalmi kérdésekről (Kollégiumi estek, ifjúsági hétvégék, Jerikó lelkigyakorlat).