A Chemin Neuf Kommunió

A Chemin Neuf Kommunió a közösségnek a házaspárok, a fiatalok, különböző szakmájú emberek, és egyedülállók körében végzett apostoli tevékenységéből született… melyeket számos helyen megélhetnek mint: lelkigyakorlatok és egyéb közösségi alkalmak szervezése, plébániai tevékenységek…

Pünkösd 1992

A Közösség apostoli tevékenységeinek előrehaladtával egyre többen érezték magukat „otthon” a közösség lelkiségében anélkül, hogy azt érezték volna, hogy a Közösségi elköteleződésre szólna a hívásuk, ugyanakkor a Közösség is szükségét érezte, hogy a hozzá közelállókkal megoszthassa a rábízott misszióit és válaszolni tudjon a növekedés által létrejövő szükségletekre. Így született meg a Chemin Neuf Kommunió 1992 Pünkösdjén.
A Chemin Neuf Kommunió tehát a Közösség köré gyűlt apostoli testület, amely megosztja a Közösséggel annak ignáci és karizmatikus lelkiségét, küldetését és testvéri életét.

3 pillér

A Chemin Neuf Kommunió tagjainak elköteleződése 2 éves időtartamra szól, amely megújítható, és magába foglalja a:

1) Az Isten Igéjéből táplálkozó NAPI SZEMÉLYES IMÁT, valamint egy bibliai és lelki képzésen való részvételt. 
2) A TESTVÉRISÉG MEGÉLÉSÉT: Ez rendszeres találkozót jelent egy kb. 8-10 főből álló kiscsoporttal („frat”-tal), (havonta egyszer). Ezek a találkozók alkalmat nyújtanak, hogy megosszanak az Úr munkájáról az életükben, valamint lehetőség arra is, hogy egymást támogassák az imában. Évente több 1-2 napos találkozót is tartanak a Kommunió tagok.
3) A MISSZIÓ MEGÉLÉSE a Közösséggel tagjaival és fratjukkal.

Apostoli test

A Chemin Neuf Kommunió, akárcsak a Közösség is, különböző keresztény felekezetekhez tartozó testvéreket foglal magába,  katolikus, ortodox, keleti egyházak, az anglikán közösség, a reformációból született egyházak, az evangéliumi és a pünkösdi egyházak tagjait …

A legtöbb országban – ahol a Közösség létezik – jelen van; körülbelül 3000 elkötelezett tagja van.

Ma a Chemin Neuf Közösség nem tudna válaszolni a rábízott missziókra a Kommunióban elkötelezett tagjai nélkül.