A Chemin Neuf elnevezésű, francia alapítású, ökumenikusan nyitott katolikus közösség harminc éve áll kapcsolatban Magyarországgal. Kezdetben, a Vasfüggöny leomlása után, gondviselésszerű találkozások, illetve konkrét meghívások tették lehetővé, hogy ez a Szent Ignác-i lelkiségből táplálkozó karizmatikus közösség a magyarok számára is lelki programokat szervezzen. Először 1992-ben került sor Budakeszin egy házaspároknak szóló úgynevezett „Kána” hétre. Ennek megszervezésében többek között a Chemin Neuf Közösséghez szorosan kapcsolódó nemzetközi hírű katolikus filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a 2020-ban elhunyt, Vető Miklós is részt vett. A lelkigyakorlatot követően a személyes kapcsolatok tovább épültek, és a közösség a magyarországi (Katolikus) Egyház munkájába, életébe néhány évvel később elsősorban az ifjúságpasztoráció területén tudott lépésről-lépésre bekapcsolódni.

1995-ben 10 magyar fiatal vett részt az Hautecombe-i Apátságban szervezett Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon. Közöttük volt a Chemin Neuf Közösségben, a később, első magyar örökfogadalmat tevő, cölibátusban elkötelezett nővér is. 1995-től a közösség elsősorban az egyetemisták és főiskolások körében kezdett ismertté válni. Így talán nem véletlen, hogy 1997-ben a Párizsban szervezett Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó előtalálkozóján Balás Béla püspök atya vezetésével öt magyarországi egyházmegye 300 fiatalját a Chemin Neuf Közösség látta vendégül. Három évvel később a római találkozón már 400 magyar fiatal vett részt a közösséggel. Ez a hagyomány nem szakadt meg azóta sem.

1997-től Chemin Neuf Közösség rendszeresen szervez lelkigyakorlatokat, lelki hétvégéket fiataloknak. Ezzel párhuzamosan a házaspároknak és családoknak is kínál töltekezésre, egységük megszilárdítására alkalmas programokat „Kána” misszió néven. Ez utóbbi az elmúlt esztendőkben szintén egyre szélesebb körben vált ismertté Magyarországon. Egyre több helyszínről érkeznek házaspárok, hogy részt vegyenek a Kána programokon. 2021-ben már több, mint 50 házaspár jelentkezett az egyhetes nyári családos ún. „Kána Hétre”.

A Chemin Neuf Közösség számára különösen is fontos töltekezési hely a karizmatikus imacsoport, hiszen 1973-ban Lyonban egy ilyen imacsoport keretei között született meg. Így Budapesten 2007 óta heti rendszerességgel működik imacsoport. Jelenleg a Fő utcai Szent Erzsébet Plébánián, illetve a koronavírus járvány miatt online formában lehet kapcsolódni a dicsőítő imádsághoz.

2007-ben a Chemin Neuf Közösség a Budapesti Városmisszióban Erdő Péter bíboros érsek atya meghívására számos helyszínen vett részt a közös evangelizációban.

A különböző misszióknak a gyümölcseként a Chemin Neuf Közösségben elkötelezett magyarok száma mára már megközelíti a negyven főt. Magyarországon jelenleg 25 fő él. Az elkötelezett magyar testvérek között éppen úgy találhatók házaspárok, szerzetesek, katolikusok és protestáns felekezethez tartozók.

A magyarországi programok megszervezésére legtöbb esetben bérelt, vagy alkalmanként kölcsönkapott helyszíneken került sor, (pl. Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem campusán, Ménfőcsanakon, Máriabesnyőn, Csobánkán) egészen 2006-ig, amikor is az Örökimádó Nővérek jóvoltából Neszmélyben néhány évre a közösség otthont talált, lelkigyakorlatok szervezésére. Ezt az ajándékot újabb követte 2007-ben, amikor a Pannonhalmi Bencés Főapátság 99 évre a Chemin Neuf Közösségre bízta a Bodrogolasziban található, romosan álló, Lónyay kastélyt és a hozzá tartozó parkot, melléképületeket. Ez utóbbi helyszínen szerény körülmények között a Chemin Neuf Közösség megkezdhette a magyarországi megtelepedését.

Budapesten eleinte albérletben sikerült beindítani a közösségi életet, illetve néhány év után az orsolyita rend támogatásával és a ferences rend jóváhagyásával 2009-2011 szeptembere között a budai Szent Klára házban kapott helyett egy kis életközösség. 2011-ben a Ferences Szegénygondozó nővérek jóvoltából kölcsönbérleti szerződés keretében a rend Zugligeti anyaházát kaphatta meg a közösség, amely kollégiumként és rendházként egyszerre működik.

2019-ben a Párizs közelében, Tigery-ben Mgr. Pansard Evry püspöke szentelte fel közösségünk első magyar papját, aki először Belgiumban kapott szolgálatot, de személye megnyitotta annak a lehetőségét, hogy távlatokban Magyarországon is újabb szolgálatokkal vehessen részt a Chemin Neuf Közösség a helyi egyház missziójában.