KRISZTUS megérintett bennünket

EGYÜTT,
Férfiak és nők,
Házaspárok és szerzetesek,
Minden nyelvből és kultúrából,
Különböző keresztény felekezethez tartozók,
katolikusok, ortodoxok, protestánsok, evangéliumi gyülekezethez tartozók…

KÉSLEKEDÉS NÉLKÜL,
Elköteleződünk az imában,
Vágyunk, hogy minden emberrel megéljük a testvériséget,
Merünk tanúságot tenni Isten munkájáról életünkben,
Azt választjuk, hogy az Egyház és a világ szolgálatában dolgozunk.

LÁTHATATLAN KOLOSTOR

Egyesülve ugyanazon vízióban

A Net For God világméretű imaháló
országok, kultúrák és különböző felekezetű
keresztények közti egységért és békéért.

TALÁLKOZZ VELÜNK

Közösségi házak
Kollégiumok
Lelkigyakorlatos házak
Imacsoport…

Találkozz velünk!