I. Egyházjogi státuszok

1984 . április 20-án Albert Decourtray bíboros, Lyon érseke a Chemin Neuf Közösséget a Krisztushívők Hivatalos Társulása rangra emelte.

1992. június 24-én Albert Decourtray bíboros, Lyon érseke a Chemin Neuf Intézményt egyházmegyei jogú szerzetesi intézménnyé nyilvánította.

2009. szeptember 14-én a Chemin Neuf Intézményt pápai jogú papi és szerzetesi intézménynek ismerte el Franc Rodé bíboros, aki a Vatikánban a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa. Az Intézmény székhelye: Abbaye d’Hautecombe, 73310 Saint Pierre de Curtille (Franciaország).

A Krisztushívők Hivatalos Társulásának illetve a Szerzetesi Intézmény egy-egy új házának megnyitása a kánonjog szabályai szerint a helyi püspökkel való megegyezés alapján történik. 2007. június 13-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia engedélyezte a Chemin Neuf Közösség egész Magyarország terü- letén való működését.

II . Világi státuszok

A Chemin Neuf Közösség kéri a civil jog szerinti elismerést azokban az országokban, amelyekben jelen van. Az elismerés típusa országonként változó, a nemzeti törvényhozás működése szerint.

A Közösség például Franciaországban 1993. július 23-án lett a Belügyminiszérium által törvényesen elismert kongregáció, ami 1993. július 30-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben. Székhelye: 49 Montée du Chemin Neuf, 69005 Lyon.

Magyarországon a Chemin Neuf Közösséget „vallásos célra létesülő önálló egyházi szervezetként” vették bírósági nyilvántartásba 2007. augusztus 10-én. Székhelye: 3943 Bodrogolaszi, Kastély u. 1.