BIBLIA, LELKI ÉLET ÉS TESTVÉRI ÉLET

Az Emmausz képzés azoknak az egyedülállóknak, családosoknak, házaspároknak szól, akik Krisztust követve és hallgatva szeretnének még inkább tanítvánnyá válni és ezáltal az Ő Egyházában, mint missziós tanítványok szolgálni. A képzés egy- illetve két éven át tart.

A képzés 4 alappillére:

  • a teológiai képzés, amely során lehetőségünk van jobban megismerni az Írásokat, hitünk alapjait, mindezt ökumenikus megközelítésben.
  • a Biblia folyamatos olvasása
  • a Szent Ignác-i hagyományra és a Karizmatikus Megújulás tapasztalatára épülő lelki képzés (személyes és közösségi ima, lelkivezetés és megkülönböztetés)
  • a testvéri és közösségi élet megtapasztalása

A képzés az év során 7 hétvégét foglal magába, illetve egy egyhetes csendes Szent Ignác-i lelkigyakorlatot. A hétvégék alatt a gyerekek saját korosztályuknak megfelelő programon vehetnek részt, amelyeken keresztül ők is megtehetnek egy-egy lépést a hit útján, és megtapasztalhatják a közösségi élet örömét.

A jelentkezést személyes találkozás előzi meg.

Gyerekek

A gyerekeket 15 éves korig tudjuk fogadni. A saját korosztályuknak megfelelő gyerekprogramokon keresztül ők is megtehetnek egy-egy lépést a hit útján, és megtapasztalhatják a közösségi élet örömét.

„A SZÜLŐK ÉLETE AZ A KÖNYV, AMIBŐL A GYEREK OLVASNI TANUL.”

Azért jelentkeztünk az Emmausz képzésre, amellett, hogy a lelki, vallási életünkben szerettünk volna fejlődni, mert a gyerekeink is részt vehetnek, velünk együtt jöhetnek az úton. Négy gyermekünk van, két iskolás, egy óvodás és egy kisbaba, aki az Emmausz képzés elején öt hónapos volt.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeink is ízelítőt kapjanak abból, amit ez a képzés jelent és kézzelfogható, tapasztalható legyen számukra az, amit mi szülők egy-egy képzés alkalmával megélünk. A gyerekprogramok pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy az ő saját hitük is bontakozni tudjon. Míg egy vasárnapi szentmise sokszor nyűglődéssel, tiltakozással jár, addig az Emmauszon jó közösségi élmény. Ezek a hétvégék megerősítenek abban is, hogy családi életünket ne az önzés hassa át, hanem minden nap tegyünk valamit egymásért.

A családunk minden tagja nagyon különböző módon áll hozzá egy-egy hétvégéhez, nem egyöntetű a lelkesedés, de amikor már ott vagyunk, át tudjuk magunkat adni. Az útra kelés, megérkezés, az az intenzív alig több, mint 24 óra, a távozás, hazaérkezés minden kihívással és akadállyal együtt összekovácsoló tud lenni a családunk számára. A gyerekeink jelenléte pedig ösztönzést ad arra, hogy odafigyeljünk a saját viselkedésünkre, a szülői példamutatásra nemcsak a képzés alatt, hanem a hétköznapokban is. A hazafelé úton próbálunk a gyerekekkel az élményekről beszélni, ilyenkor elég szűkszavúak, ugyanakkor napokkal vagy akár hetekkel később valamelyikük szájából felcsendül egy ének, amit az Emmauszon énekelünk. A legnagyobb pedig már kérdezgeti, hogy jövőre is lesz-e Emmausz.

Úgy vélem, a részvételünk kulcsa az, hogy mindannyian alárendeljük magunkat Valakinek és a közösségnek és ez segíti az egymásra illetve a befelé figyelést.

Zsófi

„MEGNYÍLT A SZEMÜK ÉS FELISMERTÉK!”

Nagyon örülök, hogy már második alkalommal vehetek részt a Chemin Neuf Közösség ,,Emmausz” keresztény bibliai képzésén, családosoknak és egyedülállóknak, 7 hétvégén és 1 hetes Szent Ignác-i lelkigyakorlaton, mert ezzel záródik egy-egy ,,szeminárium”.

Korábban is vonzott a teológia, de a Jézussal való találkozásom után még nagyobb vágy ébredt bennem Isten megismerésére.

Visszhangzanak bennem Jézusnak az Emmausz felé vezető úton, a tanítványokhoz intézett szavai: ,, Ó ti oktalanok… és Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve, elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt”. Ugyanitt később: ,,megnyílt a szemük és felismerték!”

Valahogy én is így ülök be a padba és hallgatom szivacsként azt a sok-sok ismeretet, titkot, amely ezeken az előadásokon elhangzik.

Igazi talentumokkal megáldott és teológiailag képzett közösségi testvérek jönnek el hozzánk előadásokat tartani, mint Kovács Csilla, Valerie Goubier, szerzetesek a Közösségben, vagy Rózsa Dani, hogy neveket is említsek a sok előadó közül.

Folyamatosan olvassuk a Bibliát, az Ószövetséget, ami néhol nehéz, de izgalmas, mert a zsidó nép történelmén keresztül felsejlik benne a ,,vörös fonál” , amelyen keresztül Isten vezeti az Ő népét hűséggel és már akkor, irgalommal!

Ezek az ismeretek segítenek abban, hogy meg-/kinyíljon a szemünk, szinte gondolkodásunkban megújulva és erősödjön a hitünk, hogy mi is tanúságtevőkké váljunk Krisztusról, az Egy, igaz Élő Istenről, hiszen oly nagy szüksége van a világnak erre, mert ,, az aratnivaló sok, a munkás kevés”!

Érdekfeszítőek az előadások utáni kiscsoportos megosztások, ahol a hallottakról/ előadásokon elhangzottakról a bennem megfogalmazódott gondolataimat elmondhatom, gazdagítva ezzel közösségi testvéreidet.

Számomra Isten és Világa a Tudás és az Ismeretek Tárháza, hiszen mindig új és újabb dolgokat hallok, amelyek segítenek meggyökerezni egyre mélyebben Krisztusban!

János

„AMI KÖZÖS MINDANNYIUNKBAN, A VÁGY, HOGY KERESSÜK, SZOMJAZZUK ISTENT.”

Amikor tavaly az Emmauszra jelentkeztem, sok minden lebegett a szemem előtt. Többek között az, hogy de jó lesz egy közösségbe tartozni, hasonló gondolkodású Testvérekkel együtt járni az úton, együtt dicsérni az Urat.

A hétköznapjaimban sokszor éreztem, hogy milyen nehéz keresztényként élni, hogy sokszor elfogy az erőm és jó lenne valakivel Istenről, a hitemről beszélgetni.

Az Emmausz képzésre pedig igazán sokszínű, vidám csapatot fújt össze a Szentlélek! Sokfélék vagyunk, sokféle élethelyzetből, családi állapotban érkeztünk, de ami közös mindannyiunkban, a vágy, hogy keressük, szomjazzuk Istent.

Keresztény testvérekkel együtt lenni olyan nagy öröm és megnyugvás! Hogy itt végre önmagam lehetek, hogy nem kell politikailag korrektnek lenni, amikor a hitemről beszélek, ugyanakkor lehet máshogy is gondolkozni hitről, kételkedni, keresgélni.

Ahogy az Istennel való kapcsolatban, úgy az Emmauszos közösségünkben is sokszor éltem meg a feltétlen szeretetet és bizalmat. Hiszen eleinte semmit nem tudtunk egymásról. Csak azt, hogy a hit és az Isten szeretete összeköt minket. És ez elég ahhoz, hogy a legnagyobb örömmel üdvözöljük egymást szombat délután, az érkezéskor.

Hogy bátran elmondhassuk és megoszthassuk az előző alkalom óta megélt örömeinket, problémáinkat, a kérdéseinket és válaszainkat. Közösségben lenni egy láthatatlan háló, ahol a Szentlélek tart minket össze. És ezért megéri akár 200 km-t is utazni!

Ági

Emmausz képzés kapcsolat

Emmausz képzés kapcsolat

Ezen az űrlapon keresztül kapcsolatba léphetsz velünk, és elküldheted kérdéseidet. Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot.

Adatvédelmi nyilatkozat *