AZ EGYSÉG SZENVEDÉLYE
Ökumenikus imahét a keresztények egységéért a Chemin Neuf Közösséggel.
Tanúi vagyok a folyamatban lévő csodának: a keresztények közötti egység csodájának!

8 órától: Tanítás 
14 órától: Tanúságtétel
19 órától: Vesperás az Hautecombe-i Apátságból

Találkozzunk a Youtube csatornánkon

A XX. század eleje óta a kiengesztelődés rendkívüli vágya lobbant lángra a keresztény felekezetek között. Az egységnek ennek a vágyából született az ökumenikus mozgalom, amely az Egyház történetének az egyik legfigyelemreméltóbb eseménye. Az ortodox, keleti, pünkösdi, evangélikus, protestáns, katolikus keresztények tisztában vannak a megosztottság botrányával, és minden évben ígéretet tesznek arra, hogy imádkoznak az Egységért. Az északi félteke országai a január 18-25 közötti héten ünnepelnek.
Egy igazi kairos-ról van szó, egy olyan idő, melyet Isten választott a népe fordulópontjának. Hogy ezt jobban megértsük, minden reggelre egy rövid, 6 perces tanítás meghallgatását javasoljuk. Napról napra az „Ima a keresztények egységéért” imádságot fogjuk követni, melyet Paul Couturier atya, az egyházak közötti közeledés egyik úttörője inspirált. Laurent Fabre, Michaela Borrmann, Anne-Cathy Graber, de Justin Welby is (az angliai egyház prímása) megvilágítják számunkra: hogyan nézett Jézus tanítványaira a szenvedéstörténete előtt, és miért ragaszkodott a köztük lévő egység és béke kötelékéhez? Remélhetjük-e valóban az egységet, amikor néhány szakadás évszázadok óta tart? Milyen folyamatok zajlanak jelenleg és mik a különböző egységmodellek? Hogyan lepett meg minket a Szentlélek az elmúlt évtizedekben?
Délután felfedezheti az egység több szereplőjének tanúságtételét: vegyes párok, teológusok, férfiak és nők sajátjuktól eltérő egyházak szolgálatában, a megbékélés misszionáriusai, mind különböző egyházakból és különböző országokból.
19 órakor az Hautecombe-i Apátság megnyitja kapuit, hogy csatlakozhassunk a Chemin Neuf Közösség testvéreinek és nővéreinek imádságához.
„Az egység csodája már elkezdődött. És Isten mindig véghezviszi a csodát, amelyet elkezdett.” (Ferenc pápa)

Hogy az egység szenvedélye felébredjen bennünk, a Chemin Neuf Közösség különböző lehetőségeket ajánl:
Január 18-a és 25-e között, ezen az online lelkigyakorlaton keresztül szeretnénk imádkozni, képezni magunkat és felkészülni Krisztus testének látható egységére: minden reggel 6 perc előadás, 3 perces tanúságtételek, dalok és elmélkedések, zsolozsmák különböző apátságokból…

BEHARANGOZÓ A 2021-ES ÖKUMENIKUS IMAHÉTHEZ