A FIMIK fiatal egyetemisták, akik egy évig együtt laknak egy életközösséget alkotva. Ez a közösségi élet a forrása a missziós szolgálatuknak. Mindennapjaikban váltakozik az ima a testvéri együttlét, a tanulás és az evangelizáció. Ezek együttvéve hozzájárulnak ahhoz, hogy elmélyítsék a személyes kapcsolatukat Jézussal és bevonják őt a hétköznapjaik legapróbb történéseibe is. Együtt tapasztalják meg, hogy „nagyobb öröm adni, mint kapni” (ApCsel35, 20).

Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn. 13, 35)