Urunk, mutasd meg, hogyan válaszoljunk felebarátunknak!

Olvasmányok

Fil 2,1–5
Zsolt 10,17–18

Ajánlott énekek

Az egyháznak a Jézus a fundámentoma (ÖÉ 2.)

Meditáció

A példázat után Jézus megkérdezi a törvénytudót, hogy ki volt az áldozat felebarátja. A törvénytudó így válaszolt: „Az, aki irgalmas volt hozzá.” Nem azt mondja, hogy „a samaritánus”, és elképzelhetjük, hogy a samaritánusok és a zsidók közötti gyűlölködés nagyon megnehezítette a választ. Gyakran azokban fedezzük fel a felebarátot, akiknél a legkevésbé várnánk, épp azokban, akiknek már a nevét vagy a származását is nehezünkre esik kimondani. A mai világban, ahol a politikai szembenállás gyakran egymás ellen fordítja a különböző vallási meggyőződések híveit, Jézus szembesít ezzel a példázattal, hogy meglássuk, mennyire fontos elhívásunk van a határok és a válaszfalak átlépésére.

Ahogyan a törvénytudónak, úgy nekünk is szembe kell néznünk azzal, hogyan élünk. Nem csupán annyiban, hogy jót cselekszünk-e vagy sem, hanem, hogy mint a pap vagy a lévita, elmulasztjuk-e az irgalmasság cselekvését.

Imádság

Szent Istenünk,
Fiad, Jézus Krisztus közénk jött, hogy megmutassa az együtt szenvedés útját.
Segíts Szentlelkeddel, hogy kövessük példáját, minden gyermekednek szolgálva szükségükben,
és keresztényként így közösen tegyünk bizonyságot szeretetedről és irgalmadról.
Jézus nevében kérünk. Ámen.

Videó

(a videóhoz elérhető magyar felirat)