Urunk, alakítsd egyházainkat „fogadóvá”, ahol szívesen fogadják a szükséget szenvedőket.

Olvasmányok

1Móz/Ter 18,4–5
Zsolt 5,11–12

Ajánlott énekek

Ébredj, bizonyságtévő lélek (ÖÉ 14.)

Meditáció

A samaritánus gondoskodott arról az emberről, aki a rablók kezébe esett. Túllátott az előítéleteken és elfogultságon. Látott valakit, aki szükséget szenved, és egy fogadóba vitte. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: „Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked” (Lk 10,35).

Bármilyen emberi társadalomban nélkülözhetetlen a vendégszeretet és a szolidaritás. Ez megköveteli az idegenek, külföldiek, migránsok és hajléktalanok fogadását. De ha bizonytalansággal, gyanakvással és erőszakkal szembesülünk, hajlamosak vagyunk a bizalmatlanságra felebarátaink iránt. A vendégszeretet fontos bizonyságtétel az evangéliumról, különösen is a vallási és kulturális pluralizmus világában. A „másik” szívesen fogadása és viszonzásképpen a szíves fogadtatás az ökumenikus párbeszéd szíve-lelke. A keresztények számára ma kihívás, hogy egyházainkat fogadóvá alakítsuk, ahol felebarátaink megtalálják Krisztust. Az ilyen vendégszeretet a szeretet jele más egyházak és mindenki iránt.

Ha Krisztus követőiként túllépünk felekezeti hagyományainkon, és az ökumenikus vendégszeretet gyakorlását választjuk, akkor idegenekből felebarátokká leszünk.

Imádság

Szeretet Atyja,
Jézusban megmutattad nekünk, mit is jelent a vendégszeretet, amikor magára vette törékeny emberi voltunkat.
Segíts, hogy olyan közösséggé legyünk, amely szívesen fogadja az elhagyatottság és elveszettség érzésével küszködőket, hogy olyan házat építsünk, ahol mindenkit szívesen fogadnak.
Hadd kerüljünk közelebb egymáshoz, amikor felkínáljuk a világnak feltétlen szeretetedet.
Ezért könyörgünk a Szentlélekkel egységben. Ámen.

Videó

(a videóhoz elérhető magyar felirat)