Uram, segíts, hogy egész lényemmel szeresselek téged, felebarátomat és magamat!

Olvasmányok

5Móz/MTörv 10,12–13
Zsolt 133 (132)

Ajánlott énekek

Isten szívén megpihenve (ÖÉ 20.)

Meditáció

A törvénytudó válasza egyszerűnek tűnik, Isten jól ismert parancsolatait említve. Isten ilyen szeretete, és felebarátunk saját magunkhoz hasonló szeretete azonban sokszor nagyon nehéz.

Istennek az a parancsa, hogy szeressük Őt, teljes odaadást követel, vagyis azt, hogy teljesen tagadjuk meg önmagunkat; szívünket és elménket pedig Isten akaratának szolgálatába állítsuk. Kérhetjük a kegyelmet Krisztus példájának követésére, aki teljesen feláldozta magát, és ezt mondta: „Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied” (Lk 22,42). Mindenki iránt megmutatta szeretetét, ellenségeit is beleértve. Nem mi választjuk ki felebarátainkat. Ha szeretjük őket, ez azt jelenti, figyelünk arra, hogy mire van szükségük, gyengeségeikkel együtt elfogadjuk őket, bátorítjuk reménységeiket és erőfeszítéseiket. Ugyanerre a
lelkületre van szükség a keresztény egység útján, egymás különböző hagyományaira tekintettel.

A felebarát mint önmagunk szeretetére szólító felhívás figyelmeztet arra, hogy fogadjuk el önmagunkat, amint vagyunk, tudva, hogy Isten együttérzéssel néz bennünket, és mindig kész megbocsátani. Gondoljunk arra, hogy Isten szeretett teremtményei vagyunk. Tiszteljük önmagunkat. Törekedjünk a békességre önmagunkkal. Hasonlóképpen mindannyian kérhetjük a kegyelmet, hogy szeressük és fogadjuk el a saját egyházunkat vagy közösségünket, gyarlóságaival együtt, mindent rábízva az Atyára, aki megelevenít bennünket a Szentlélek által.

Imádság

Urunk, add nekünk kegyelmedet, hogy jobban ismerhessünk Téged, hogy teljes lényükkel szeressünk.
Adj nekünk tiszta szívet, hogy úgy szeressük felebarátunkat, mint önmagunkat.
Szentlelked ajándéka láttassa meg velünk, hogy Te ott vagy testvéreinkben,
hogy szeressük egymást, azzal a feltétel nélküli szeretettel, amellyel Te szeretsz minket,
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Videó

(a videóhoz elérhető magyar felirat)