Segíts, Urunk, hogy életünkben rád tekintsünk!

Olvasmányok

Róm 14, 8–9
Zsolt 103 (102),13–18

Ajánlott énekek

Ím nagy Isten, most előtted (ÖÉ 17.)

Minden élő dicsér (ÖÉ 34.)

Meditáció

„Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” A törvénytudó döntő kérdése, amelyet Jézusnak feltett minden istenhívőnek nekiszegeződik. nHiszen itt földi és örök életünk céljáról van szó. Jézus máshol az evangéliumban megadja az örök élet végső meghatározását: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17,3). Isten ismerete azt jelenti, hogy felismerjük és cselekedjük akaratát életünkben. Mindenki igaz és teljes életre vágyik, és Isten is ezt akarja nekünk (Jn 10,10). (Szent) Iréneusz mondja: „Isten dicsősége a teljes életű ember.”

Az élet mindennapi, megosztottsággal, önzéssel és szenvedéssel teli valósága gyakran eltántorít az istenkereséstől. Jézus titokzatos bensőséges kapcsolatban van az Atyával, aki az örök élet teljességét akarja gyermekeinek. Jézus az út, aki végső célunkhoz, az Atyához vezet. Az örök élet keresése így visz közelebb Jézushoz és közben egymáshoz is, erősítve közösségünket az egység felé vezető úton. Legyünk nyitottak, testvériek és együttműködésre készek minden más kereszténnyel, könyörögve azért a napért, amikor mindnyájan az Úr asztalának vendégei lehetünk.

Imádság

Élet Istene!
Életre teremtettél minket, életre a maga teljességében.
Add, hogy testvéreinkben is meglássuk az örök élet iránti vágyat,
és így kövessük Jézust, odaadással, másokat is Hozzád vezetve.
Az Ő nevében kérünk. Ámen.

Videó

(a videóhoz elérhető magyar felirat)