Május 20-án, Pünkösdhétfőn több, mint 400-an gyűltek össze ünnepi szentmisére, hogy az 50 éves Chemin Neuf Közösséget megünnepeljék. A szentmisét Sisak Áron atya, a Chemin Neuf Közösség magyar papja mutatta be. A koncelebrálók között jelen volt Antoine Cousin atya, a Chemin Neuf Közösség nemzetközi tanácsának tagja, illetve Carlo Fumagalli FSCB atya is.

Pünkösdhétfőn megtelt a Magyar Szentek temploma a Chemin Neuf Közösséget ünneplő gyülekezettel. A szentmise elején Fejérdy Blandine, a Chemin Neuf Közösség magyarországi felelőse köszöntötte az egybegyűlteket: a közösség jelenlegi és volt tagjait, a Chemin Neuf barátait és jótevőit, a más szerzetesrendekből érkező vendégeket és barátokat, és különösképpen is a más felekezethez tartozó testvéreket, akik eljöttek, hogy együtt ünnepeljenek.

A szentbeszédben Áron atya párhuzamot vont a Húsvéttól Pünkösdig eltelt 50 nap, és a Chemin Neuf 50 éve között. Ahogyan a Húsvéti vigília alatt megsokszorozódik a fény, Krisztus fénye, úgy viszi az evangélium fényességet a világba a Chemin Neuf Közösség is. Hozzátette, hogy az 50 nap bizonyos szempontból több, mint az 50 év, hiszen a hétköznapok azok, amik ezt az 50 évet széppé, gyümölcsözővé tették.

“A feltámadott Krisztus, amikor először megjelenik a tanítványoknak, az első dolog, amit megmutat, azok a sebhelyei. Fontos, hogy meghalljuk Jézus üzenetét: “Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Vegyétek a Szentlelket.”

Kiemelte, hogy a kiengesztelődés a Szentlélekben lehetséges, általa válik lehetségessé, hogy most is együtt ünnepeljünk más felekezetekkel, más nemzetekkel, sőt, a hétköznapokat is együtt éljük meg. 

Áron atya elmondta, hogy a megbocsátás nem egyszerűen arról szól, hogy nem haragszunk a másikra, hanem új utakat keresünk arra, hogyan tudunk együtt élni. Ezeknek az új utaknak a keresését éli meg a Chemin Neuf (=Új út) Közösség is már 50 éve.

A homíliát egy buzdítással fejezte be : “A küldetésünk, hogy Isten békéjét, amit a feltámadott Úr ad, és Isten örömét, amit a feltámadott látványa ad a tanítványoknak, azt továbbadjuk a világban.”

A szentmise után egy egyszerű ebéddel folytatták a közös ünneplést az egybegyűltek, ahol természetesen az 50 éves születésnapi torta sem maradt el. Volt játék, tánc, majd végül egy rövid dicsőítéssel és hálaadással zárult az ünnep. 

A Chemin Neuf Közösség 1973-ban, Lyonban született, egy kis dicsőítő imacsoportban, a karizmatikus megújulás kezdeti éveiben. Ezek a dicsőítő imacsoportok már rögtön a kezdetekkor a megtérések, a hivatáskeresés és elhívások, a Szentlélek hangjára való figyelés alkalmai voltak. Forrás, ahol a résztvevők hétről hétre megmerítkeztek a Jóisten ölelésében. Így volt ez 50 éve, és így van ez ma is. A francia gyökerű közösség mára 35 országban van jelen, és az összes helyen heti rendszerességgel tart dicsőítő imacsoportot, amely nyitott bárki számára. Magyarországon az imacsoportok keddenként, két helyszínen –  Budapesten és Vácon – kerülnek megrendezésre. 

“A Chemin Neuf Közösség számomra a testvéri közösséget jelenti. Testvéreket, akikkel megoszthatom, amit élek, akikkel együtt kereshetem Isten akaratát, akikkel együtt szolgálhatok és ez öröm forrása. Azt hiszem, hogy a közös szolgálat örömének megtapasztalása volt az egyik dolog, ami megfogott és hívott a Chemin Neuf Közösségbe.” (Kinga, aki családanyaként köteleződött el a Chemin Neuf Közösségben)

“Számomra a közösségi elköteleződésben fontos, hogy a testvérekkel közösen élhetem meg a hitemet. Megerősítő, hogy együtt haladhatunk a tanítvánnyá válás útján.” (Niki, a Chemin Neuf Közösség tagja)

A Chemin Neuf Közösség lelkiségének a karizmatikus vonal mellett a Szent Ignác-i lelki hagyomány adja alapját. A Chemin Neuf Közösség alapítója, Laurent Fabre atya jezsuita szeminarista volt, amikor az első dicsőítő imacsoportokat elkezdte szervezni. A Chemin Neuf Közösség rendszeresen szervez Szent Ignác-i csendes lelkigyakorlatokat és az egyéb lelki programokon is mindig van lehetőség a Szent Ignác-i imamódok gyakorlására.  

“Reformátusként nagyon sokat jelent számomra a Szent Ignác-i lelkiségben a bibliai szövegekkel való szemlélődő/ meditatív ima. Én ezen az imamódon keresztül tanultam meg személyesen és nem intellektuális módon kapcsolódni a bibliai történetekhez, ezen keresztül tapasztalom meg, hogy az Isten igéje él.”  (Kinga, szerzetesnővér a Chemin Neuf Közösségben)

“Fontos nekem, hogy a közösség, bár nagyon testvéri, mégis hierarchikus felépítésű, így támaszkodhatom a felelősök döntéseire. Másrészt az állandó megállás, visszatekintés akár a napi imámban, akár egy lelkigyakorlaton, mind nagyon fontos része az életemnek, és ez is Szent Ignácnak köszönhető.” (Dóri, aki családanyaként köteleződött el a Chemin Neuf Közösségben)

Számomra nagyon sokat jelent a Szent Ignác-i lelkiség, mert segít megérteni Isten működését, a világot és önmagamat is. Ignácnak különleges adottsága volt ahhoz, hogy felismerje a rendet a világban, egyszerű modelleken keresztül bemutassa, és  jó gyakorlatok segítségével élővé tegye a felismerést.” (Péter, aki családapaként köteleződött el a Chemin Neuf Közösségben)

A Chemin Neuf Közösség sokszínűsége nem merül ki abban, hogy tagjai különböző országokból származnak. Tagjai között vannak férfiak és nők, papok, szerzetesek, valamint családosak és egyedülállók, emellett különböző keresztény felekezetek tagjai is. 

“Ami nekem személyesen a legfontosabb a Chemin Neuf Közösségben, az a közösség elhívása, hogy életünket adjuk a keresztények egységéért. Mikor valaki örökfogadalmat tesz a közösségben, a három szerzetesi fogadalom mellett ez a 4. fogadalom. Jézus az egységért imádkozott mielőtt az életét adta értünk, Ő szenvedélyesen vágyik arra, hogy egységben legyünk vele és egymással. Nagyon hálás vagyok Neki, hogy bennem is felkeltette a vágyat, hogy az egységért imádkozzak, dolgozzak, hogy ezért adjam az életem. Hiszem, hogy Jézus imája meghallgatásra fog találni és egy nap mindnyájan egyek leszünk Ő benne.” (Marcsi, szerzetesnővér a Chemin Neuf Közösségben)

Az ökumenizmusra való törekvés a katolikus Chemin Neuf Közösség egyik fő hivatása, a közösség tagjai minden nap imádkoznak a keresztények egységéért. A keresztények egységért mondott ima Paul Couturier (francia pap, a keresztény egység fogalmának hirdetője, az Ökumenikus Imahét egyik alapítója) imája alapján íródott. 

“A közösségben nagyon sok különböző realitás találkozik egymással. Ami közös bennünk, hogy mindannyian találkoztunk Isten személyes szeretetével, ami megváltoztatta az életünket és arra hív, hogy tegyünk tanúságot Róla. Számomra a közösség egy prófétai jel, túlmutat önmagán. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy szentek vagyunk, legalábbis tökéletesek biztosan nem, de kaptunk egy hívást Istentől, hogy a keresztények egységért imádkozzunk.” (Marcsi, szerzetesnővér a Chemin Neuf Közösségben)

“Hálás vagyok, hogy Jézus halála előtt mondott imája „hogy mindnyájan legyenek egy” (Jn17,21) oly meghatározó a közösségünk számára. Számomra a más felekezetű keresztényekkel való testvéri élet az Atya szüntelen hívása, hogy hagyjam, hogy a szívemet az Ő szívének mértéke szerint alakítsa, amelyben minden gyermekének megvan a helye. Az Egység számunkra szenvedély, melyet szeretnénk megélni  Egyházaink, a nemzetek, családjaink között és saját lelkünkben is, mert tudjuk, hogy a Szentlélek az egész világban munkálkodik.” (Rita, szerzetesnővér a Chemin Neuf Közösségben)

Végezetül álljon itt a korábban említett keresztények egységéért szóló ima, arra hívjuk most a kedves Olvasót, hogy imádkozza ezt ma el a Chemin Neuf Közösség tagjaival együtt :

“Úr Jézus, ki azért imádkoztál, hogy mindnyájan legyenek egy, kérünk Téged a keresztények egységéért. 
Úgy, ahogy Te akarod, azokkal az eszközökkel, melyekkel Te akarod.
Add Szentlelkedet, hogy érezzük a szakadások fájdalmát, lássuk bűnünket, és minden reményt meghaladóan reméljünk. 

Amen”