A Zugligeti szent Család Plébániatemplomban 2021. október 2-án Kollár Klára, Lakatos Kinga és Virág Ferenc József szentmise keretében tett örökfogadalmat a Chemin Neuf Közösségben. A szentmisét Marton Zsolt püspök atya celebrálta.

A Chemin Neuf Közösség egy ökumenikus elhivatottságú katolikus közösség, mely 1973.ban jött létre Franciaországban. A Közösségben nem csak katolikus, hanem más felekezetű testvérek is egyenrangúan elköteleződhetnek. A mostani örökfogadalom alkalmával két katolikus és egy református felekezetű testvér köteleződött el Krisztus szorosabb követésére a Chemin Neuf Közösségben.

A templomot megtöltötték a családtagok, a Chemin Neuf Közösség tagjai, a barátok. A szentmise elején a Chemin Neuf Közösség nevében Fejérdy Gergely köszöntötte az egybegyűlteket, különösképpen is Marton Zsolt váci püspököt, a szentmise főcelebránsát, Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolitát és Balog Zoltán református püspököt, akik az ökumenikus elhivatottságú katolikus Chemin Neuf Közösség örökfogadalmán együtt ünnepeltek.

A jelen és a jövő Egyházát láthatjuk itt. A jelen Egyházából vagyunk itt ilyen sokszínűen, és ugyanakkor a jövő Egyházát is látjuk, mert azzal a vággyal vagyunk így együtt, és azzal a szeretettel, amit Jézus megfogalmazott: legyenek mindnyájan egy” köszöntötte Marton Zsolt is az ünneplő közösséget.

A 72 tanítvány elküldéséről szóló evangélium utáni szentbeszédében a püspök kiemelte, Jézus üzenete a mai világban azt jelenti, nem csak a püspököknek, papoknak, diakónusoknak van szerepe az Egyházban, hanem a világi híveknek is, akár családban élnek, akár tisztasági fogadalomban.

Az, hogy a Chemin Neuf Közösségben nem csak katolikus, hanem más felekezetű tagok is örökfogadalmat tehetnek, fontos tanújele annak, hogy van remény a keresztények közötti egység építésére, emelte ki. Az örökfogadalom nemcsak elköteleződés a közösségben, hanem tanúságtétel is.

Amikor a közösségetek létrejött Lyonban, a Montée du Chemin Neuf 49-ben (magyarul: új út emelkedő), mintha Istennek ezzel is üzenete lenne általatok az Egyháznak és a világnak. Ez az út nemcsak elindulásakor volt új, hanem az elköteleződésetek, az ökümené, az egység építése, a testvériség megélése olyan formában, olyan gazdag tartalommal, mint azt Ferenc pápa is mondja a Fratelli tutti kezdetű enciklikájában, továbbá a szegények fölkarolása, a missziók és a világ újra evangelizálása ma is sajátos frissességet kölcsönöz nektek.

Püspök atya bíztatta a fogadalmat tevőket: az út, amin járnak, emelkedő út, mely mindig előre halad, időnként kereszt utakhoz ér, de ahogy Krisztus útja is emelkedő út volt, az végül a feltámadáshoz vezetett. Ahogy Ferenc pápa mondta a Chemin Neuf Közösség vezetőivel való személyes találkozásakor: a kockázatoktól mentes élet nem keresztény élet. „Hagyjátok, hogy a Szentlélek tervezze meg az utat!

Balog Zoltán református püspök buzdításában azt a kérdést tette fel: tenni vagy lenni? Tenni, szolgálni Isten dicsőségét és az emberek javát, beteget gyógyítani, tetteinkkel tanúságot tenni Isten csodálatos voltáról. Lenni, Istennel élni, újra és újra elmélkedni Isten igéjén, dicsőíteni Istent a szeretetéért, imádkozni, hálát adni.

Miért kellene választani?” – tette fel a kérdést a lelkész. „Dehogy kell” – válaszolta meg. „Hiszen az igaz hitből jó cselekedetek lesznek. Nem kell választani tenni vagy lenni között.”

A mai nap ünnep. Ünnep a közösségnek, ünnep az Egyháznak, annak az egy Egyháznak, amelyik hitünk szerint egy, akkor is, ha szétszakított részekben él. Áldjon meg titeket Istenünk, aki kimondta és beírta a neveteket az élet könyvébe.

A három szerzetes a Chemin Neuf Közösség legfőbb elöljárója, Francois Michon atya által megbízott Dagmara Klosse nővér előtt mondta el örökfogadalmát. A fogadalomtétel után a jelenlévő ünneplők közös imában bízták a szerzeteseket Istenre, majd a szentmise az áldozati résszel folytatódott.

A szentmise után a Chemin Neuf Közösség a Zugligeti Szent Család Plébánia kertjében látta vendégül az örökfogadalom-tételen megjelent híveket.

Kérjük a Jóisten áldását testvéreink fogadalmára és szolgálatára!

fotók: Fábry Anna