Imahét a keresztények egységéért – jan. 26.

„Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte.”(Lk 10, 34) Urunk, alakítsd egyházainkat „fogadóvá”, ahol szívesen fogadják a szükséget szenvedőket. Olvasmányok 1Móz/Ter 18,4–5Zsolt 5,11–12 Ajánlott énekek Ébredj, bizonyságtévő lélek (ÖÉ 14.) Meditáció A samaritánus gondoskodott arról az emberről, aki a rablók kezébe esett. Túllátott az előítéleteken és elfogultságon. Látott valakit, aki […]

Imahét a keresztények egységéért – jan. 24.

„Amikor meglátta, elkerülte.”(Lk 10, 31) Soha ne forduljunk el a szükséget szenvedőktől! Olvasmányok Ézs/Iz 58,6–9aZsolt 34 (33),15–22 Ajánlott énekek Követte egykor Krisztus csodáját (ÖÉ 29.)Az Isten Bárányára (ÖÉ 3.) Meditáció A papnak és a lévitának, akik kikerülték a szerencsétlent, vallási szempontból jó okuk volt, hogy ne segítsenek: valamilyen szertartás végzésére készülhettek, és azt kockáztatták, hogy […]

Imahét a keresztények egységéért – jan. 22.

A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat”(Lk 10,27) Uram, segíts, hogy egész lényemmel szeresselek téged, felebarátomat és magamat! Olvasmányok 5Móz/MTörv 10,12–13Zsolt 133 (132) Ajánlott énekek Isten szívén megpihenve (ÖÉ 20.) Meditáció A törvénytudó válasza egyszerűnek tűnik, Isten jól ismert […]

Imahét a keresztények egységéért – jan. 21.

„Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”(Lk 10,25) Segíts, Urunk, hogy életünkben rád tekintsünk! Olvasmányok Róm 14, 8–9Zsolt 103 (102),13–18 Ajánlott énekek Ím nagy Isten, most előtted (ÖÉ 17.) Minden élő dicsér (ÖÉ 34.) Meditáció „Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” A törvénytudó döntő kérdése, amelyet Jézusnak […]

„Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” – Imahét a keresztények egységéért

Minden évben január harmadik hetében tartják világszerte a keresztény egyházak közös imahetét, mely során a különböző felekezetű gyülekezetek, közösségek imádkoznak a keresztények egységéért. 2024-ben az eseményt január 21-28. között tartják Magyarországon. A Chemin Neuf Közösségben az alapítása óta naponta imádkozunk a keresztények egységéért, Jézus példáját követve. „Minden reményt meghaladóan reméljük”, hogy egy napon majd ugyanannál […]

Imahét a keresztények egységéért

„Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” (Mt 2,2) A Közösség ökumenikus csapata az keresztények egységéért szóló imahétre több nagy egyházcsalád megismerését választotta: a keleti, ortodox, katolikus, református, evangélikus és végül pünkösdi egyházakat. Mi a története ennek az egyháztcsaládnak? Hol vannak ma ezek a gyülekezetek? Hogyan épülnek fel? Mik a kincseik? Milyen kiemelkedő […]